Sorkuntza teorikoa PROZESU 2


LH32 (2012-2013 ikasturteko dokumentatzaileen arkitektura birtuala): http://ikateatzen.blogspot.com.es/

15. astea _Ikasketa prozesua isten_Ebaluaketa 
(Abenduak 16-20)
 1. Ekintza 4: auto-koebaluaketa (Ikusi esteka)
 2. Ekintza 3: Modulu lanaren ebaluaketa galdetegia.
 3. Ekintza 2: azken birpasoa eta ekarpenak.
 4. Ekintza 1: landa kuadernoa eta postprogramak entregatu. 
 1. Esperientzien KOEBALUAKETA orri batean entregatuko didazue, zehaztutako ebaluaketa irizpideak kontutan hartuta nota bat proposatuz (arreta jarri lan honi oso garrantzitsua da eta).
 2. Talde txikiaren eta taldekide bakoitzaren AUTOEBALUAKETA egin ERRUBRIKA honen irizpideak kontutan hartuta eta eskuz entregatu.14. astea_Ezagutza kolektiboa sortu eta partekatu
 (Abenduak 9-13)
(Ekintza 4: Hezkuntza Paradigma aldaketa eta IKTek eskaintzen diguten aukera berriaren inguruko hausnarketa).
 • Ekintza 3: ikasgaiaren ebaluaketa (Galdetegiak bete_Garrantzitsua!).
 • Ekintza 2: dokumentatzaile taldearen aurkezpena. Gehi Konpetentzia digitalaren azken taldearen aurkezpena.
 • Ekintza 1 (etxean): landa kuadernoaren azken sarrera eta postprograma, birpasoa eta konpartitu talde bakoitzaren ondorioak.Edukiak; metodologia; ekintzak; baliabideak; ebaluaketa sistema; zer mantenduko zenukete?; zer kendu; zer hobetu?; zer gehitu?13. astea_Disziplina Arteko Lana (HH-LH-INF)
 (Abenduak 2-5)
 "La educación prohibida": iraskuntza-ikaskuntza prozesuaren inguruko gogoeta; noiz eta nola ikasten dugu?; nola eta zertan lagun gaitzakete IKTek?
 • Ekintza 2: kanpo dokumentatzaile eta ebaluatzaileei irakaskuntza-ikaskuntza esperientzietako ezagutzen emaitza idatziak zein digitalak eman, beraiek sarean konpartitu dezaten. 
 • Ekintza 1 (etxean): aurreko asteko birpasoa.


12. astea_WEB 2.0, herritartasun, alfabetizazio eta gaitasun digitala
 (Azaroak 25-29)
 • Ekintza 3: esperientzien KOEBALUAKETA.
 • Ekintza 2: ikasleek bideratutako klase magistralak. 3 talde: Web 2.0 eta Konpetentzia digitala.
 • Ekintza 1 (etxean): aurreko asteko birpasoa eta landa kuadernoan sarrera. 11. astea_Informazio eta Komunikazio Teknologietatik, Ikaskuntza eta Ezagutzaren Teknologietara: Hezkuntza 2.0, TPACK
(Azaroak 18-22)
 • Ekintza 3: esperientzien KOEBALUAKETA.
 • Ekintza 2: ikasleek bideratutako klase magistralak.3 taldeek egingo dute aurkezpena egun honetan: Eskola 2.0; Zer da TIC, TAC, TEP, TPACK?; "Burmuina+IKTak".
 • Ekintza 1 (etxean): aurreko asteko birpasoa eta landa kuadernoan sarrera (adibidez: hitz magikoak, esaldia eta irudi adierazgarria).

10. astea_Informazio edota ezagutzaren gizartea?
 (Azaroak 11-15)

 • Ekintza 3: esperientzien KOEBALUAKETA.
 • Ekintza 2: ikasleek bideratutako klase magistralak.. 4 taldeek egingo dute aurkezpena egun honetan, hain zuzen ere, Informazioaren Gizartea eta "Sociedad multipantallas" gaiak dituztenek.
 • Ekintza 1 (etxean): aurreko asteko birpasoa eta landa kuadernoan sarrera.


9. astea_Disziplina Arteko Lana LHn 
(Azaroak 4-8)

Norberaren espaziora eta goputzera itzulita, "ikasten duenaren bakardadea" esperientzia.
 • Ekintza 4: taldeari egokitutako funtzioaren arabera eta behaketa gaiaren arabera: informazioa sintetizatu, konpartitu talde txikian, osatu eta aztertu. 
 •  Ekintza 3: taldearen aurkezpen fitxa: izen-abizenak; kontakturako korreo elektroniko bat; irudi sinbolikoa; zein izango da gure funtzioa eta lana ikasgaian?; behaketa gaiarako galdera-hipotesi bat;...
 • Ekintza 2: idatzizko dossierra eta aurkezpen interaktiboaren prestakuntza15 (gutxigorabehera) minutuko ikaskuntza-esperientzia ONAA; euskarri digital bat (PPT, mapa kontzeptuala; posterra,...) eta gaiaren inguruko dossier idatzi txiki bat prestatu behar duzue. Ondoren dokumentatzaileekin konpartitu.
 •  Ekintza 1 (etxean): aurreko asteko birpasoa eta landa kuadernoan sarrera.

8. astea_Disziplina Arteko Lana HHn eta LHn klaserik ez!
 (Urriak 28-30)

Lanaren antolakuntzagatik, tutore edota irakaslearekin ez bada kontrakoa adostu, aste honetan klaseetan asistentzia derrigorrezkoa da.


  7.astea__Ikaskuntza gurpilak martxan! 
   (Urriak 21-24)
  • Greba orokorra eta LHn klaserik!
  • Ekintza 5: lehenengo irakurketaren banakako sintesia.
  • Ekintza 3: lana planifikatu, antolatu, informazioa irakurri eta aukera balego informazio osagarria bilatu.
  • Ekintza 2: talde bakoitzaren interesetatik abiatuta landu beharreko gaiak aukeratu, banatu eta talde bakoitzaren funtzioa eta behaketa gaia zehaztu.   
  • Ekintza 1 (etxean): aurreko asteko birpasoa eta landa kuadernoan sarrera (adibidez: hitz magikoak, esaldia, irudi adierazgarria,...).


  Azpitaldeen irakurketa eta behaketa gaiak:

  ¿Informazioaren gizartetik ezagutzaren gizartera?
  ¿TIC, TAC, TEP, TPACK?
   IKTak eta burmuina: irudietan sartu eta transformatu
  Web 2.0; ikasleei protagonismoa helarazi

   Konpetentzia digitala eta irakasleen prestakuntza


  Dokumentzaileak:
   Ondorioetan laguntzeko irakurgaia

  -  Arkitektura birtualaren sorkuntza (Google Site; Blog-a;...).

  - Ikaskuntza gurpiletan sortutako ezagutza partekatu (Docs+Baliabide digitalak).

  - Egoera pedagogikoaren bariable desberdinak behatuz (pedagogoa; ikaslea; taldea; espazioa;denbora; bizipena; eta kanpoko mundua), ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren ebidentziak jaso (irudiak; egunerokoa; emangarriak; objetuak; adierazpen desberdinak;…).
  - Itzuli talde handiari proiektuaren irudi kolektiboa “ezagutza kolektiboa sortzen".

     
   6. astea_Aurrezagutzak, ikasgaiaren aurkezpena eta plangintza
    (Urriak 14-18)


   Kilikatik-en aurkezpena:
   Zertarako erabiliko dugu arkitektura birtual hau? 
   1. Ikasgaiaren metodologia eta edukiak etengabe berritu eta eraikitzeko.
   2. Klasean sortzen diren eta momentuan argitzeko aukerarik ez dugun, zalantza eta beharrei erantzuteko.


   Ikaskuntza kolaboratiborako hurrenkerak
   1. Norbanakoaren autoritatea, bakoitzak bere tokia eta ardura.
   2. Partaidetza, lankidetza, taldearekiko hartu-emanaren oreka eta erantzunkisuna: sinergia.
   3. Erresistentzia eta balore indibidualei errespetua beldur gabe.
   Emangarriak lauhilabetearen amaieran:  
   1. Landa kuadernoa (banaka, eskuz eta formato fisikoan): informazio gehiagorako ikusi paper zorroak.
   2. Lehenengo irakurketaren sintesia (http://issuu.com/manarea/docs/tecnologiaeducativa/3.): mapa mentala; 5 hitz gako, (TAGen garrantziaz (etiketak) eta folksonomíaz ahortu); 2 galdera; eta irudi bat.
   3. IKTetako gai baten behaketa-hausnarketa (idatziz) eta azalpena talde handian (formato digitala eta aurkezpena): IKTak modu berritzaile, bizi (gizatiarra), kolaboratibo eta kreatiboan erabiltzen zaiatuko gara.
   4. Postprograma, esperientzien koebaluaketa eta autoebaluaketa: (ikusi ebaluaketa orria).